ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار شد (۱۳۹۷/۱۰/۱۹)

ممییزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه شامل استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ ، و  HSE MS در تاریخ ۹ الی ۱۱ دیماه  توسط ۱۲ تیم ممیزی داخلی  در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار گردید. در این راستا جلسه اختتامییه ممیزی با حضور ممیزان، معاونین و مدیران شرکت برگزار و تیمهای ممیزی گزارش ممیزی های انجام گرفته را ارائه نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات