انتصاب مشاور مدیرعامل در امور جاری در آبفا شیراز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، با حکم ا...بخش نظر پور، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و با توجه به سوابق، تجربیات و تعهد  کیقباد یاکیده به سمت مشاور مدیرعامل در امور جاری منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب شیراز

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  شرکت آب و فاضلاب شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات