دیدار مدیر حراست شرکت مدیریت شبکه برق ایران با کارکنان حفاظت فیزیکی

دیدار مدیر حراست شرکت مدیریت شبکه برق ایران با کارکنان حفاظت فیزیکی

به گزارش روابط عمومی، جلال زاده، حفاظت و حراست از مرکز راهبری شبکه برق کشور (دیسپاچینگ ملی) را یک امر مهم دانست و رعایت کامل موازین در بحث برخورد با ارباب رجوع و کارکنان را یادآور شد.
در ادامه این جلسه، "محمد رئیسیان" مسئول حفاظت فیزیکی شرح کاملی از اصول رفتاری حوزه حفاظت فیزیکی ارائه کرد.
در پایان، گزارشی از اهم فعالیت کارکنان انتظامات و گزارش کاملی از عملکرد حوزه حفاظت فیزیکی در سال جاری در حضور مدیر حراست خوانده شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات