تهیه اطلس طراحی مبتنی بر بهره برداری در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

تهیه اطلس طراحی مبتنی بر بهره برداری در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

تهیه اطلس طراحی مبتنی بر بهره برداری در شرکت توزیع برق مازندران

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: برای اولین بار در کشور اطلس طراحی مبتنی بر بهره برداری شبکه‌های توزیع در شرکت توزیع برق مازندران تهیه گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران، مهندس فرامرز سپری بیان داشت: جهت‌گیری صنعت برق و خصوصا توزیع برق مازندران در افزایش پایایی شبکه و به حداقل رساندن خاموشی های مشترکان منجر به این رویکرد جدید و توجه ویژه به  افزایش تاب آوری شبکه از همان ابتدای شروع فرآیند طراحی گردیده است.

وی افزود:در این اطلس، با توجه به شرایط جغرافیایی و علل خرابی های شبکه توزیع در مناطق مختلف و بازخوردهای بهره‌برداری، الزامات طراحی و مهندسی برای هر منطقه جغرافیایی تهیه شده است. بر این اساس کلیه طراحان موظف شده اند در پیشنهاد توسعه و احداث شبکه های توزیع یا اصلاح و بهینه سازی شبکه موجود این الزامات را رعایت کنند.

سپری ضمن تشریح فرآیند تهیه این اطلس گفت: در حال حاضر اطلس مذکور بر پایه سامانه اطلاعات مکانی ( GIS ) و در چهار بخش طراحی برقگیرها، طراحی مقره‌ها، طراحی بر اساس تراکم گیاهی، طراحی بر اساس پرنده خیزی تهیه شده است و گام مهمی در جهت افزایش پایایی ایفا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: ساختار ایجاد شده در اطلس طراحی، بصورت مدولار و قابل توسعه، قابلیتهای فراوانی را برای حوزه مهندسی در نظام‌مندکردن فرآیند تصمیم گیری طراحان در حین تهیه طرح‌های توزیع ایجاد کرده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات