اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌شرقی (نوبت اول)#

بدینوسیله به استناد ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۵۲ الی ۵۷ آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی می ­رساند که مجمع عمومی عادی بطور فوق­ العاده سازمان روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ راس ساعت ۱۵:۳۰ در محل سالن اجتماعات مجتمع پتروشیمی تبریز واقع در بلوار استاد شهریار برگزار خواهد شد. لذا از اعضاء محترم سازمان دعوت می‌گردد در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

-        بررسی و تصویب متمم بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان

-        بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ هیات ­مدیره سازمان

-    انتخاب بازرسان سازمان (اصلی و علی­ البدل) مطابق ماده ۱۸ قانون صدرالاشاره و ماده ۸۱ آئین ­نامه اجرایی آن و الحاقیه­ های بعدی

در صورتیکه مجمع عمومی نوبت اول رسمیت نیابد مجمع عمومی نوبت دوم روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سالن اجتماعات مجتمع پتروشیمی تبریز واقع در بلوار استاد شهریار با حضور هر تعداد از اعضاء برگزار خواهد شد.

در صورت ارائه وکالتنامه (حداکثر از ۲ نفر )،  وکالتنامه ارائه شده بایستی مطابق متن مندرج در سایت سازمان تکمیل و حداقل ۲۴ ساعت قبل از روز برگزاری مجمع به پیوست کارت عضویت موکل در دبیرخانه سازمان استان ثبت و در روز مجمع ارائه گردد.

هیئت‌مدیره سازمان استان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات