مشارکت خیرین  آذربایجان غربی در واریز کمک های نقدی به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)

مشارکت خیرین آذربایجان غربی در واریز کمک های نقدی به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات