حضور مهندس پژمان در غرفه بازآفرینی استان تهران

حضور مهندس پژمان در غرفه بازآفرینی استان تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهندس پژمان  به همراه اعضای هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در غرفه بازآفرینی استان تهران حضور یافت و پروژه های بازآفرینی اداره کل و همچنین آخرین اقدامات در بافتهای ناکارآمد شهری استان را رصد کرد .

وی ضمن استقبال از برگزاری جلسات ستادهای بازآفرینی شهرستانی در غرفه بازآفرینی استان تهران انجام اینگونه جلسات در نمایشگاه بازآفرینی شهری را ایده ای مطلوب و موثر ارزیابی نمود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات