نمایشگاه بازآفرینی شهری و کسب غرفه برتر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

نمایشگاه بازآفرینی شهری و کسب غرفه برتر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات