بخش دیگری از اسناد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به آرشیو ملی انتقال یافت

بخش دیگری از اسناد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به آرشیو ملی انتقال یافت

بخش دیگری از اسناد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انتقال یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این اسناد شامل مکاتبات و گزارش های اداری در زمینه شهرداری های کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ می باشد.

به منظور انتقال اسناد با ارزش سازمان شهرداری ها و دهیاری ها طی زمان مذکور به آرشیو ملی، مجموعه اسناد توسط اداره کل حراست سازمان بررسی و در ادامه با استقرار و تلاش همکاران واحد ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این اسناد در بیش از ۱۳۰۰ موضوع آماده انتقال به آرشیو ملی و اسناد و مدارک راکد بر اساس ضوابط شورای اسناد ملی ساماندهی شد.

شایان ذکر است با توجه به ضرورت سازماندهی و حفظ اسناد و سوابق شهرداری ها، اولین مجموعه کامل از پیشینه شهرداری های کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۲ سال ۹۵ توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به آرشیو ملی ایران منتقل و به نام این سازمان ثبت شد.

این مجموعه شامل اسناد ارزشمندی بود که برای پژوهشگران حوزه مدیریت شهری قابل بهره برداری بوده و مواردی نظیر بیلان درآمد و هزینه های سالیانه شهرداری ها، برنامه های عمرانی و طرح توسعه شهرها(طرح هادی)، نقشه های مربوط به محدوده شهرداریهای سراسر کشور، صورتجلسات و مکاتبات انجمن های شهرهای مختلف، واردات ماشین آلات، واگذاری اراضی شهری برای کاربری های بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، تفریحی و اداری و اطلاعات شهرداران کشور را دربر می گرفت.

در گام بعدی، بخشی دیگر از اسناد مربوط به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پس از طی مراحل قانونی چهارشنبه ۲۶ دی به آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انتقال یافت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات