در سومین کارگروه مدیریت پسماند شهریار تصویب شد: الزام شهرداریها نسبت به اجرای ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی پسماندها

در سومین کارگروه مدیریت پسماند شهریار تصویب شد: الزام شهرداریها نسبت به اجرای ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی پسماندها

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات