رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار: اجرای طرح مروجین محیط زیست برای نخستین بار در شهرستان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار: اجرای طرح مروجین محیط زیست برای نخستین بار در شهرستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات