مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در جمع رابطین آموزش واحدهای تابعه محیط زیست خوزستان، آموزش سرمایه گذاری برای آینده است
   
   برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی و طراحی آموزشی در اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در جمع رابطین آموزش واحدهای تابعه محیط زیست خوزستان، آموزش سرمایه گذاری برای آینده است برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی و طراحی آموزشی در اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات