۲۵ از سهم عوارض آلودگی استان بوشهر به شهرهای جنوبی استان اختصاص یافت

۲۵ از سهم عوارض آلودگی استان بوشهر به شهرهای جنوبی استان اختصاص یافت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات