با همکاری مامورین انتظامی:
  
  شکارچیان غیرمجاز در کنگاور به دام مامورین افتادند

با همکاری مامورین انتظامی: شکارچیان غیرمجاز در کنگاور به دام مامورین افتادند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات