ریس سازمان حفاظت محیط زیست و هیات همراه به دیدار خانواده محیطبان شهید باشقره رفتند

ریس سازمان حفاظت محیط زیست و هیات همراه به دیدار خانواده محیطبان شهید باشقره رفتند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات