کارگروه راهبردی مدیریت پسماند با حضور رییس سازمان محیط زیست در مازندران برگزار شد/ اولویت مدیریت پسماند استان های شمالی در بودجه ۹۸

کارگروه راهبردی مدیریت پسماند با حضور رییس سازمان محیط زیست در مازندران برگزار شد/ اولویت مدیریت پسماند استان های شمالی در بودجه ۹۸

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات