برگزاری دوره مدیریت سبز برای مدیران همدان در روز ملی هوای پاک

برگزاری دوره مدیریت سبز برای مدیران همدان در روز ملی هوای پاک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات