بازدید از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهر آذرشهر

بازدید از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهر آذرشهر


لینک اصل خبر در سایت شهرداری آذرشهر

  منبع خبر

  شهرداری آذرشهر

  شهرداری آذرشهر

  شهرداری آذرشهر یک شهرداری در شهر آذر شهر می باشد

   نظرات