صدور بیش از ۲۰هزار متر مربع پروانه ساختمانی

صدور بیش از ۲۰هزار متر مربع پروانه ساختمانی

ابوذر میرزابیگی با اشاره به عملکرد حوزه شهرسازی درسال جاری بیان کرد:  ۲۰۰۹۷ متر مربع پروانه ساختمانی در این مدت صادر شده است.

وی با بیان اینکه صدور پروانه ها نسبت به زمان مشابه درسال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: موارد صادر شده شامل ۸۵ مورد تفکیک اراضی، ۹۱ مورد گواهی صدور، ۸۱ مورد پروانه ساختمانی، ۶۰ مورد تمدید پروانه و۵۹ مورد اصلاح پروانه بوده است.

مدیرمنطقه پنج  شهرداری کاشان افزود: همچنین ۹۸۹  مورد مفاصا در این مدت صورت گرفته است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات