نصب شعارهای شهروندی در ایستگاه های واحد

نصب شعارهای شهروندی در ایستگاه های واحد

باتوجه به کاهش شدید دمای هوای روزهای اخیر

پیامهای مصور هشدارهای ایمنی در استفاده صحیح از وسایل گازسوز (گرمایشی)در کلیه ایستگاههای اتوبوس سطح شهر نصب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات