حمایت شورا از طرح خود اتکایی کانون های فرهنگی

حمایت شورا از طرح خود اتکایی کانون های فرهنگی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات