تولید روزانه زباله در البرز ۲۰۰ تن کمتر شده / ۸۰ درصد زباله های تولیدی تر است

تولید روزانه زباله در البرز ۲۰۰ تن کمتر شده / ۸۰ درصد زباله های تولیدی تر است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات