اجرای عدالت ترمیمی در یکی از مناطق مشهد به صورت پایلوت

اجرای عدالت ترمیمی در یکی از مناطق مشهد به صورت پایلوت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات