بازدیدهای شهرداری و ثبت اسناد با امضا تفاهم نامه ای تجمیع می شود/ ...

بازدیدهای شهرداری و ثبت اسناد با امضا تفاهم نامه ای تجمیع می شود/ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات