تماس شهروندان با ۱۳۷، خدمت مردم به شهرداری است/ نقش پررنگ بانوان در ...

تماس شهروندان با ۱۳۷، خدمت مردم به شهرداری است/ نقش پررنگ بانوان در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات