همایش آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد .

همایش آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد .

به منظور آشنایی بیشتر با حقوق شهروندی و ارتقای سطح آگاهی کارکنان همایش آموزشی حقوق شهروندی با حضور مدیر عامل ، معاونین و مدیران و همکاران ذیربط در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد
مهندس کامبیز اقبالی معاونت دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو در این همایش با اشاره به اهمیت حقوق شهروندی در بخشی از سخنانش به تشریح اصول بنیادین حقوق شهروندی افزود : صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و رعایت کرامت و حیثیت انسانی ، عدم تبعیض در ایفای حقوق شهروندی در نظام اداری قانون گرایی و تبعیت همگان از قانون ، شفافیت مقررات و فرآیند انجام امور ، پاسخگویی و رسیدگی دقیق و سریع به خواسته ها و شکایات مردم را از جمله اصول بنیادی حقوق شهروندی میباشد .
وی در درادامه با تشریح الزامات حقوق شهروندی گفت : سه نوع الزام درصیانت از حقوق شهروندی وجود دارد شامل الزامات قانونی ، ساختاری و رفتاری بوده و حاصل آن ایجاد نظام پاسخگو و کارامد در سیستم اداری و بهبود و ارتقای آن و بهره مندی از ظرفیت ها ی ایجاد شده می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات