جمعی از پرستاران گرگانی در شورای شهر تجلیل شدند

جمعی از پرستاران گرگانی در شورای شهر تجلیل شدند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات