همایش "سواد رسانه ای و امنیت تلفن های هوشمند"

همایش "سواد رسانه ای و امنیت تلفن های هوشمند"


همایش "سواد رسانه ای و امنیت تلفن های هوشمند" با هدف آشنایی با نقش رسانه و آگاهی از معایب و مزایای استفاده از فضای مجازی در شرکت تولید و بهره بردای سد و نیروگاه دز برگزار شد.
این همایش با هماهنگی واحد آموزش سد و نیروگاه دز با حضور جمع زیادی از مدیران و کارکنان شرکت های تولید و تعمیرات توسط دکتر تابع برگزار شد.
اهمیت رسانه ها در زندگی اجتماعی ، معایب و مزایا و تهدیدات استفاده از فضای مجازی و بررسی سطح ایمنی و امنیت این فناوری ، از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
د ر پایان نیز کارکنان به پرسش و پاسخ با مجری همایش پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز

  منبع خبر

  شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز

  شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز

  شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز یک شرکت می باشد

   نظرات