کاندید شدن پروژه تحقیقاتی "بازیافت آب ازگازهای خروجی از دودکش نیروگاه سیکل...

کاندید شدن پروژه تحقیقاتی "بازیافت آب ازگازهای خروجی از دودکش نیروگاه سیکل...

پیرو فراخوان انجمن مدیریت سبز ایران مبنی بر دریافت پروژه های سبز به نمایندگی از ایران به عنوان یکی از ۱۸۵ کشور عضو بنیاد جهانی انرژی  و شرکت در فرایند جایزه جهانی انرژی با رویکرد ثروت آفرینی پایدار، رشد اقتصادی،  اشتغال و امنیت اجتماعی، پروژه تحقیقاتی "بازیافت آب از گازهای خروجی از دودکش نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند با استفاده از جاذب های هوشمند" مورد استقبال شدید جامعه مدیریت سبز اروپا قرار گرفته و کاندید دریافت جایزه بین المللی بنیاد جهانی انرژی گردیده است. لازم به توضیح است که این سیستم به گونه ای  طراحی شده که علاوه بر سازگاری با محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز توجیه قابل قبولی داشته و علاوه بر تامین آب مورد نیاز نیروگاه می توان از محل فروش آب مقطر تولید شده، در بازه زمانی
کوتاه تری سرمایه اولیه ساخت آن را بازگردانید.همچنین هیچ نمونه مشابهی از این مدل طراحی شده چه در داخل و چه در سایر کشورهای دنیا وجود ندارد. این پروژه دوسال قبل با هدف رفع مشکل کم آبی نیروگاه دماوند از طرف آقای مهندس علی ایوبی ارایه گردیدکه در ادامه با توجه به اهمیت موضوع، فضای تحقیقات و امکانات لازم با حمایت های همه جانبه مدیران عامل شرکت های تولید نیروی برق دماوند و مدیریت تولید برق دماوند در اختیار ایشان به عنوان مدیر اجرایی پروژه و تیم پیشنهادی قرار گرفت و در حال حاضر پایلوت آزمایشی این طرح در داخل نیروگاه ساخته شده و نتایج تحقیقات آن بیانگر موفقیت آمیز بودن طرح می باشد. در صورت اجرای صنعتی این طرح می توان مشکل کم آبی کلیه نیروگاه های کشور و سایر مصرف کنندگان این مایع حیاتی را مرتفع نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات