سرپرست نیروگاه گازی خلیج فارس معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس، با حکم محسن طرز طلب رئیس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق، محمد مهنی نژاد به عنوان سرپرست شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس معرفی شد.

محمد مهنی نژاد که عضویت در هیئت مدیره و مدیر بهره برداری شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس را در کارنامه فعالیت خود دارد با مصوبه هیات مدیره شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و ابلاغ از سوی محسن طرز طلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، به سرپرستی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

  شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

  شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات