مصوبات شورای اسلامی شهر چه مسیری را برای نهایی شدن طی می نماید؟

مصوبات شورای اسلامی شهر چه مسیری را برای نهایی شدن طی می نماید؟

پس از ارسال، شورا وصول آن را اعلام و رییس شورا با توجه به موضوع لایحه نسبت به ارجاع آن به یکی از کمیسیون های تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر اقدام می نماید. کمیسیون مربوطه فرصت دارد ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود مبنی بر تصویب و یا عدم تصویب لایحه را اعلام و لایحه مذکور را در اولین جلسه ی صحن علنی شورا به رای تمام اعضاء بگذارد.

پس از تبادل نظر در خصوص موضوع و استماع صحبت های موافقین و مخالفین، لایحه به رای گذاشته و برای تصویب می بایست اکثریت مطلق آرا ( برای شورای ۹ نفره، ۵ نفر) را بدست آورد.

پس از تصویب لایحه، دبیرخانه شورا موظف است حداکثر ظرف مدت ۷ روز مصوبات جلسه را جهت تطبیق با قانون و تایید به کمیته ای مستقر در فرمانداری که هیات تطبیق نام دارد، ارسال نماید. این کمیته را ۳ عضو که شامل یک نماینده از طرف فرماندار شهرستان، یک نماینده از طرف قوه قضاییه و یک نماینده از شورای اسلامی استان می باشد تشکیل می دهند. وظیفه این کمیته بررسی مصوبات شوراها و تطبیق آن با کلیه قوانین کشور است. برخی ها معتقدند که مسئولیت هیات تطبیق فرمانداری ها در برابر مصوبات شورا مانند مسئولیت شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی است. هیات تطبیق طبق قانون موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از ارسال مصوبات شورا به فرمانداری تشکیل جلسه داده و نظر خود پیرامون مصوبات شورا را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.

در فرض اول اگر فرمانداری در مهلت قانونی خود (۱۴ روز) نسبت به مصوبات شورا اظهار نظر ننماید بدین معناست که مصوبات فوق را مغایر با قانون ندانسته و شورا می تواند مصوبه را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نماید. به عنوان مثال شورای اسلامی شهر ساری در خصوص تکمیل زیر گذر شهید سید مصطفی علمدار مصوبه ای را جهت بررسی به فرمانداری ارسال تا مغایرت یا عدم مغایرت آن را با قانون بررسی نماید. در موضوع فوق، هیات تطبیق در مدت زمان قانونی  نظر  خود پیرامون مصوبه فوق را  اعلام نداشت و شورای اسلامی شهر پس از پایان ۱۴ روز، مصوبه را جهت اجرا به شهرداری ساری ابلاغ نمود.

در فرض دوم اگر هیات تطبیق فرمانداری مصوبات شورا را مغایر با قانون دانسته باشد، آن را رد و به شورا فرصت می دهد تا حداکثر ظرف مدت ده روز نظر خود را در مورد نظریه ی کمیته ی فوق اعلام نماید.

حال اگر شورا نظر این کمیته را بپذیرد، مصوبه خود را ابطال و لایحه را به شهرداری برگشت می دهد. به عنوان مثال شورای اسلامی شهر ساری در یکی از مصوبات خود نماینده ای برای شرکت در کمیسیون توافقات شهرداری انتخاب نمود. پس از اظهار نظر فرمانداری مبنی بر مغایرت مصوبه فوق با قانون، شورا نسبت به ابطال مصوبه خود اقدام و مراتب را به اطلاع شهرداری ساری نیز رساند.

اما اگر شورا با وجود مخالفت فرمانداری به مصوبه ی خود اصرار ورزد، موضوع توسط فرماندار به هیئت عالی حل اختلاف استان که ریاست آن را استاندار بر عهده دارد ارجاع تا حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز نظر نهایی خود را در خصوص مصوبه اعلام نمایند. نظریه ی  این هیئت برای فرمانداری و شورای اسلامی شهر لازم الاجرا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات