همایش آموزشی " ارتباط موثر زوجین" در نیروگاه کرمان برگزار شد.

همایش آموزشی " ارتباط موثر زوجین" در نیروگاه کرمان برگزار شد.

و همین مساله منجر به تعارض بین زوجین شده است. یکی از ۵ علت اصلی طلاق در همه کشورها نیز فقدان مهارتهای ارتباطی است. غنی سازی روابط زوجین براساس این مهارتها پیشرفت اساسی و خوبی برای حل تعارضات می باشد.
وی گفت: عملکرد افراد در محل کار ارتباط مستقیم به نحوه تعامل زوجین در منزل و رویدادهای خانوادگی دارد.
در این همایش آموزشی رابطه اثربخش با همسر، مدیریت خشم خودم و چگونگی واکنش به خشم همسرم، مهارت حل تعارض و چگونگی تعامل با خانواده همسر از جمله مهارت هایی بودند که در آموزش های این دوره قرار داشتند.
در این دوره یک روزه به بررسی موانع ارتباطی زوجین و تکنیک ها و روش های بهبود روابط و تقویت مهارتهای ارتباطی بین فردی پرداخته شد. همچنین مبحث مدیریت خشم مطرح گردید و راهکار ها و تکنیک های کنترل و مدیریت خشم در راستای ارتقا روابط همسران ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات