انجام آزمایشات کنترل سلامت و معاینات ادواری کارکنان

این آزمایشات شامل تستهای تخصصی خون، ادرار و معاینات تخصصی شنوایی سنجی (Audio metry)، تنفس سنجی (Spiro metry) و بینایی سنجی (Opto metry) می باشد.

آزمایشات و معاینات یاد شده هر ساله بر اساس قوانین حفاظت فنی و ایمنی در دوره های منظم انجام می شود.

خاطرنشان می گردد پس از دریافت نتایج آزمایشات و معاینات و تجزیه و تحلیل آنها توسط کارشناس بهداشت حرفه ای و ارائه توصیه های پیشگیرانه و درمانی، سوابق در پرونده های سلامتی کارکنان ثبت می شود.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات