تقاضای حمایت اعضای فراکسیون مدیریت شهری مجلس از شهرداری ها در زمان برر...

تقاضای حمایت اعضای فراکسیون مدیریت شهری مجلس از شهرداری ها در زمان برر...

معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک ضمن تشکراز نگاه حمایتی اعضا فراکسیون مدیریت شهری مجلس، ابرازامیدواری کرد که با اعمال نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگانی که در سنوات گذشته با تجربه ای ارزنده در حوزه مدیریت شهری سکان زمامداری شهرداری را در دست داشته اند و ازنزدیک نیز با مسایل و مشکلات شهرداری آشنا هستند، نواقص مطروحه در تباصر و بندهای لایحه بودجه ۹۸ وتهدیدات جدی را که به حقوق شهرداری ها و کاهش اختیارات قانونی آنها و شورای اسلامی شهر تحمیل می کند؛ مرتفع نمایند.
با توجه به این که لایحه بودجه ۹۸ طی روزهای اخیر جهت بررسی و تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و روند این بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس درحال انجام می باشد و از آنجا که در این لایحه در سهم شهرداری ها اجحاف شده و به نوعی شهرداری ها با این لایحه در سال آینده با مشکلات عدیده ای دربحث درآمدی مواجه می شوند، لذا بر آن شدیم در مصاحبه اختصاصی با دکتر خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک و رییس کمیته تحول اداری و سرمایه انسانی کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی شهرداری های کلانشهر کشور از پیگیری های صورت گرفته جهت دفاع ازحقوق شهرداری ها در لایحه بودجه ۹۸ مطلع و با خبر شویم.
خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک در مصاحبه اختصاصی در خصوص پیگیری های صورت گرفته جهت دفاع از سهم شهرداری ها در لایحه بودجه ۱۳۹۸ گفت: با توجه به فرا رسیدن زمان تنظیم و تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ در مجلس و کمرنگ بودن سهم شهرداری هادراین لایحه، لذا طی هم اندیشی و نشست معاونین برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرها، با حمایت دکترجمالی نژاد معاون وزیر کشور و در معیت دکتر نصرتی جانشین رییس سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور و دکتر اسدی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها، مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که با حوزه مدیریت شهری وشهرداری ها مرتبط می باشند، بررسی و آسیب شناسی شد و تهدیدها و فرصت های این لایحه پیرامون سهم شهرداری ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی در خصوص تهدیدهای سهم شهرداری ها در لایحه بودجه ۹۸ گفت: در تبصره ۶(ردیف ۲، بند ح) این لایحه متاسفانه بر خلاف تصریح ماده ۶قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده، توزیع و مصرف عوارض جز (۱) بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه به شورای برنامه ریزی استان محول شده و این در حالی است که سال‌های گذشته همواره و همیشه سهم شهرداری‌ها از این عوارض تجمیعی که جزو حقوق قانونی همیشگی شهرداری ها بوده‌ مستقیما به خزانه شهرداری ها واریز می‌شده است، لذا در لایحه بودجه ۹۸ این مهم به عنوان یک تهدید جدی برای شهرداری ها تلقی می شود .
معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک، تبصره ۹ بند (د) لایحه بودجه ۹۸ مبنی بر اجازه تغییر کاربری املاک و فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی مازاد آموزش و پرورش به سایر کاربری ها بنا به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده ۵ و همچنین بخشودگی کلیه عوارض و حقوق شهرداری ها در ارتباط با املاک مذکورداده شده ،را ازدیگر تهدید های سهم شهرداری ها در لایحه بودجه ۹۸ عنوان کرد و افزود: همچنین در تبصره ۱۴ بند(الف) این لایحه، بخش قابل توجهی از عوارض شهرداری ها حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی ، گاز طبیعی و آب و برق جهت واریز به اهداف سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص یافته که این مساله علاوه بر مغایرت با قوانین موضوعه، موجب کاهش درآمدهای عمومی شهرداری ها و ایجاد مشکلات جدی برای پیشبرد برنامه های آنان خواهد شد که این تبصره نیز به عنوان یک تهدید در سهم شهرداریها در لایحه بودجه سال آینده می باشد.
خانمحمدی با اشاره به اینکه سهم شهرداری ها در لایحه بودجه ۹۸ خالی از فرصت نیست، اظهار داشت: تبصره یک ردیف(ه و بند ۲) این لایحه مبنی بر تخصیص اعتباربرای تحویل قیر رایگان به شهرداری ها زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، تبصره ۳ بندهای (الف، د) مبنی بر امکان استفاده از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های حمل و نقل عمومی وکاهش آلودگی هوا و همچنین تبصره ۴ بند ۳ ردیف های (ب، د) درخصوص اعطای تسهیلات ارزی به شهرداری ها برای طرح های حمل ونقل عمومی، ازجمله فرصت های سم شهرداری ها درلایحه بودجه ۹۸می باشد.
وی در ادامه تبصره ۵بندهای (د، ه، و)این لایحه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مشارکت برای طرح های قطار شهری و حمل ونقل شهری وایجاد امکان استفاده شهرداری ها ازاسناد تسویه بابت مطالبات از دولت و تسویه بدهی به بانک ها تا سال ۱۳۹۶، همچنین تبصره ۸ بند(ج) پیرامون الزام مراجع صدور سند وسیله نقلیه به دریافت رسید یاگواهی پرداخت عوارض و مالیات و درنهایت تبصره ۱۹ بند(ا) مبنی بر واگذاری طرح های جدید نیمه تمام آماده بهره برداری به بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها وهمچنین اجازه استفاده تامین مالی ازطریق روش های تامین مالی خارجی وصندوق توسعه ملی را از دیگر فرصت های سهم شهرداری ها در لایحه بودجه ۹۸عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک خاطرنشان ساخت: جهت احقاق سهم شهرداری در لایحه بودجه ۹۸ یکسری پیشنهادات و اصلاحات ضروری می بایست در تبصره های این لایحه از جمله تبصره ۲ بند (الف) مبنی بر تخصیص اعتبار برای رد دیون دولت به شهرداری ها در جدول شماره۱۸، صورت گیرد.
وی گفت: تبصره ۵ بند (ه) این لایحه مبنی بر اضافه شدن طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری به این بند درارتباط با اجازه انتشاراوراق مشارکت برای طرح های قطارشهری وحمل و نقل شهری می بایست اصلاح شود و همچنین تبصره ۵بند(و) مناسب است که درکنارعبارت دولت دربند((۲-۱ ) مبنی بر اینکه دولت مجاز است تا سقف بیست درصد‌(۲۰%) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت‌ به مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد) عبارت شهرداری ها نیزبابت تسویه بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی اضافه شود.
وی اظهار داشت: همچنین درتبصره ۶ بند(ی) در مورد وصول عوارض ازفروش کالاهای منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست، مناسب است که برای شهرداری ها نیز از عوارض مذکور سهمی درنظر گرفته شود.
ایشان همچنین خاطر نشان ساخت: در تبصره۱۰ بند (الف) لایحه بودجه ۹۸ نیز لازم است وجوه دریافتی از شرکت های بیمه و توزیع آن به سازمان راهداری ، نیروی انتظامی و سازمان آتشنشانی برای مصرف درامور منجر به کاهش تصادفات مرگ ومیر ، درصدی از وجوه مذکور به سازمان های آتش نشانی و شهرداری اختصاص داده شود.
وی تصریح کرد: همچنین در تبصره ۱۳ (بند الف-۱) مناسب است از که اعتبار پیش بینی شده در این بند برای تجهیز هلال احمر ، درصدی نیز به سازمان آتشنشانی و شهرداری ها اختصاص یابد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک با اشاره به اینکه مطلوب است که شرایط تنفیذ تعدادی از بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در بودجه سال ۱۳۹۸ فراهم شود، بیان داشت: تبصره ۶ بندهای(ط، س) در مورد توزیع عوارض ارزش افزوده به نسبت جمعیت شهری وروستایی و تخصیص اعتبار توسط دولت برای ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، تبصره ۸ بند(ب) در خصوص اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا(LEZ) وجریمه خودروهای فاقد معاینه فنی از جمله بندهای قانون بودجه ۹۷ می باشد، که مطلوب است جهت حمایت ازسهم شهرداری شرایط تنفیذ این بندها در بودجه سال ۹۸ فراهم شود.
وی همچنین تبصره ۱۰بندهای (ب ، ط) مبنی بر پیش بینی اعتبار برای کاهش آسیب های اجتماعی و الزام راه آهن به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه های راه آهن ازدیگر بندهای قانون بودجه ۹۷ برشمردکه می بایست شرایط تنفیذ آن دربودجه ۹۸ فراهم شود.
معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک ضمن تشکراز نگاه حمایتی اعضا فراکسیون مدیریت شهری مجلس، ابرازامیدواری کرد که با اعمال نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگانی که در سنوات گذشته با تجربه ای ارزنده در حوزه مدیریت شهری سکان زمامداری شهرداری را در دست داشته اند و ازنزدیک نیز با مسایل و مشکلات شهرداری آشنا هستند، نواقص مطروحه در تباصر و بندهای لایحه بودجه ۹۸ وتهدیدات جدی را که به حقوق شهرداری ها و کاهش اختیارات قانونی آنها و شورای اسلامی شهر تحمیل می کند؛ مرتفع نمایند.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات