برگزاری بیست و نهمین جلسه طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

بیست و نهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۷ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، بیست و نهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۷ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه نحوه انجام اقدامات مربوط به نصب کنتورهای حجمی چاه های کشاورزی و صنعت استان مورد ارزیابی واقع گردید و نظرات راهبردی مدیریت عامل مورد توجه قرار گرفت و در نهایت تصمیم گیری های لازم در این خصوص صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات