تعیین رویه عملی برخورد با تصرفات غیرمجاز رودخانه ها

رویه عملی برخورد با تصرفات غیرمجاز بستر رودخانه ها و نحوه تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۳ تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، جلسه مروری بر قوانین و مقررات مربوط به حریم و بستر رودخانه ها، روز دوشنبه ۲۴ دی ماه با حضور مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و  سواحل یزد، سرپرست مدیریت حقوقی شرکت، مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب، رییس گروه مطالعات آب های سطحی و برخی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای در اتاق جلسات برگزار شد.

گفتنی است  دعاوی و شکایات مربوط به تصرفات حریم و بستر رودخانه ها و آیین نامه مربوطه از دیگر مسائل مطرح شده در جلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات