سمینار آموزشی آشنایی با شیوه ها و شگردهای جاسوسی سرویس های اطلاعاتی ویژه صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد

فواد خداکرمی رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق خوزستان در این خصوص اظهار داشت : صنعت آب و برق یکی از زیرساختهای مهم کشور است که نقش مهمی در تامین آسایش و رفاه عمومی دارد و ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی کارکنان این صنعت با راههای مقابله با نفوذ دشمنان در لایه های مختلف زیرساختها و همچنین آشنایی آنان با شیوه ها و شگردهای نوین سرویس های اطلاعاتی یکی از مهمترین رویکردهای ما است. وی همچنین گفت : در این سمینار که بصورت کارگاهی برگزار شد بیش از ۲۵۰ نفر از همکاران مشاغل حساس صنعت آب وبرق حضور داشتند و با آخرین تکنولوژی روز سرویس های اطلاعاتی و همچنین راهکارهای صیانت از این چالشها آشنا شدند .
لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات