تقدیر از معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه...

تقدیر از معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه...

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران از معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی آب منطقه ای قم تقدیر کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مجید سیاری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اهداء لوح از معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی  شرکت آب منطقه ای قم تقدیر کرد  در بخشی از این تقدیرنامه بیان شده(( اخذ گزارش حسابرسی بدون بند  محدودیت و کسب عنوان معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی برگزیده در بین شرکت های تابعه مدیریت منابع آب ایران در ارزیابی سال ۱۳۹۶ از ابعاد مالی و مجمعی بی شک در سایه دانش، توان فنی ، عزم راسخ و همت والای جنابعالی و کلیه پرسنل خدوم و پرتوان اداری، مالی و پشتیبانی آن شرکت محقق گردیده است))

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات