برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آبفای شهری استان سمنان از طریق ویدئو کنفرانس

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آبفای شهری استان سمنان از طریق ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی آبفای استان مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در شرکت از طریق ویدئو کنفرانس و  با ریاست مهندس خشایی  معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزارگردید .

این مجمع با هدف ارائه گزارش فعالیت های هیات مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم در خصوص  بودجه در سال ۱۳۹۸ و همچنین بررسی و تصمیم در خصوص صورتهای مالی ، طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۹۶ و  سایر موارد می باشد برگزار گردید .

بر اساس مفاد اساسنامه شرکت مجمع عمومی سالانه شرکت در مقطع از سال یک جلسه  حداکثر تا پایان شهریور ، بمنظور بررسی عملکردی سال قبل و دیگری تا پایان بهمن ماه و بمنظور بررسی بودجه پیشنهادی برای سال آینده با حضور سهامداران تشکیل گردید.

قابل ذکر است در این جلسه اعضای هیات مدیره شرکت و نماینده سهام شهرداریها معرفی شده از سوی استاندار محترم استان و معاونین و مدیران شرکت حضور داشتند

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات