تسلیت به جناب آقای مهندس بهادری دبیر محترم اجرایی شورای مرکزی

تسلیت به جناب آقای مهندس بهادری دبیر محترم اجرایی شورای مرکزی


مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی و اعضای شورایمرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درگذشت خواهر زاده مکرمه جناب آقای مهندس بهادری دبیر محترم اجرایی شورای مرکزی را به ایشانو سایر بازماندگان تسلیت گفته وبرای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی آرزو کردهاند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات