مشکل اصلی در اجرای طرح هادی نبود زیرساخت ها و خدمات انشعابی می باشد

مشکل اصلی در اجرای طرح هادی نبود زیرساخت ها و خدمات انشعابی می باشد

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

منبع خبر

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات