پی گیری مطالبات زمینداران پروژه کنارگذر شهر ایوان استان ایلام در جلسه مدیرکل و مدیران توسعه راهها و املاک حقوقی راه وشهر...

پی گیری مطالبات زمینداران پروژه کنارگذر شهر ایوان استان ایلام در جلسه مدیرکل و مدیران توسعه راهها و املاک حقوقی راه وشهر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات