آزادسازی اراضی سرانه های خدماتی مساکن مهر آبشناسان و ضیاء آباد

آزادسازی اراضی سرانه های خدماتی مساکن مهر آبشناسان و ضیاء آباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دکتر مهدی نور محمدی گفت: تعدادی از اراضی مربوط به سرانه های خدماتی پروژه های مسکن مهر آبشناسان رباط کریم و مسکن مهر ضیاء آباد اسلامشهر از ید غاصبانه سودجویان آزاد شد و در راستای دستور مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان تهران سرانه های مرتبط با حیطه وظایف شهرداری ها  جهت خدمات رسانی به شهروندان در اختیار آنها قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات