گزارش تصویری جلسه مدیریت ارزیابی عملکرد و بررسی شاخص های تخصصی و عمومی هر معاونت یکشنبه ۳۰ دیماه ۹۷

گزارش تصویری جلسه مدیریت ارزیابی عملکرد و بررسی شاخص های تخصصی و عمومی هر معاونت یکشنبه ۳۰ دیماه ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات