عنوان برتر راه و شهرسازی کردستان در نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی وبازآفرینی شهری

عنوان برتر راه و شهرسازی کردستان در نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی وبازآفرینی شهری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات