دیدار مردمی مدیریت شهری با اهالی محترم محله نهچیر

دیدار مردمی مدیریت شهری با اهالی محترم محله نهچیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات