مدیریت شهری کرج به دنبال کاهش هزینه ها است

مدیریت شهری کرج به دنبال کاهش هزینه ها است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات