حل مشکل سیستم حمل و نقل عمومی کرج نیازمند نگاه ملی است

حل مشکل سیستم حمل و نقل عمومی کرج نیازمند نگاه ملی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات