۷۰ خودروی تخصصی در سطح شهر مستقر شد

۷۰ خودروی تخصصی در سطح شهر مستقر شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات