کفپوش گذاری پیاده رو خیابان باباطاهر توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری پیاده رو خیابان باباطاهر توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری پیاده رو خیابان باباطاهر توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی کفپوش گذاری پیاده رو خیابان باباطاهر ........

یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات